Hjertelig takk

12.03.2021

Hjertelig takk for all omtanke, blomsterhilsener, og minnegaver ved vår kjære Inge Sverre Koht-Tøfte sin bortgang og begravelse. Åse, Caroline, Sigrid og Emil m/familie
Takk etter dødsfall