Martinus Engelsjord

17.05.2021

kom til verden 10.05.2021.En perfekt liten gutt. Stolt storebror og foreldre Magnar, Merete Ansnes og Martin Engelsjord
Nyfødt