Fredag 10. desember

kom veslesyster Agnes til verda ved Volda sjukehus. 3040 g. og 48 cm. Frida (5,5) og Åsmund (4) er stolte storesysken. Foreldre Knut Einar og Inghild Lillebø-Voll, Volda. Vi helsar til bæssmor Kjellfrid Stene og bæssfar Arnt Erik Voll i Rennebu,og også alle andre kjende

Publiseringsdato 13.12.2021
Nyfødt