Fredag 10. desember

13.12.2021

kom veslesyster Agnes til verda ved Volda sjukehus. 3040 g. og 48 cm. Frida (5,5) og Åsmund (4) er stolte storesysken. Foreldre Knut Einar og Inghild Lillebø-Voll, Volda. Vi helsar til bæssmor Kjellfrid Stene og bæssfar Arnt Erik Voll i Rennebu,og også alle andre kjende
Nyfødt