Hjertelig takk

for all vennlig omtanke, blomster og minnegaver ved Bjørn Hallvard Sundseth sin bortgang og bisettelse. Familien og Anne Malene

Publiseringsdato 01.03.2022
Takk etter dødsfall