Hjertelig takk

for all deltakelse og blomster gitt ved vår kjære mor Unni Prestrønnings bortgang og begravelse. Det har varmet i en tung tid. Takk også for alle gaver gitt til Lungemedisinsk avd. ved St. Olavs Hospital. Vi takker så mye! Minneside på storenbegravelse.no Familien v/Kristian og Anne M.

Publiseringsdato 11.09.2023
Takk etter dødsfall